| Hlavní stránka | A-tým | St. dorci | Ml. dorci | St. žáci | Ml. žáci | St. žákyně | Ml. žákyně | Odkazy | Ke stažení | Facebook | Sportnect |

  Nábor do oddílu a tréninky - aktualizace
Nábor do oddílu a tréninky

  Akce a pronájmy v areálu sokolovny
Jednorázové akce
Dlouhodobé akce

  Pro rodiče a hráče
Předturnajové info
Kalendář akcí

  Naše týmy v r. 23/24
A tým - muži
Starší dorostenci
Mladší dorostenci
Starší žáci
Mladší žáci

Starší dorostenky
Mladší dorostenky
Starší žákyně
Mladší žákyně

Miníci a přípravka

  Vedení odddílu
Bafuňáři a trenéři

  Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

  Anketa
V článcích mě nejvíc zajímá

komentář
35724 (35724 hl.)
časová osa gólů
3214 (3214 hl.)
hodnocení hráčů a brankařů
3776 (3776 hl.)
fotky
5647 (5647 hl.)
článek mě zajímá celý a už se těším na další :-)
3177 (3177 hl.)
zajímá mě pouze konečné skóre
3110 (3110 hl.)

Celkem hlasovalo: 54648


  Přehledy

Ankety
TOP 15
Fotogalerie

  Vrátnice
Vchod pro redaktory

  Házená na netu
Pro ty, kterým se házená nikdy neomrzí, zde máme tři odkazy na archivy, kde jsou k vidění různé zajímavé zápasy :

Ct 4 sport TVcom Logo ehftv.com


23.6.2005 Změna pravidel házené
Vydáno dne 23. 06. 2005 (5441 přečtení)

Mění se pravidla házené. Komise rozhodčích ČSH vydává přehled změn pro potřeby nejširší házenkářské veřejnosti, s cílem informovat všechny oddíly, družstva, funkcionáře i hráče o nové úpravě pravidel, podle kterých se budou hrát veškerá soutěžní utkání nového ročníku 2005 - 2006...Mezinárodní házenkářská federace IHF vydává nová pravidla házené vždy v roce následujícím po olympijských hrách. Letos byla úplná anglická verze pravidel zveřejněna na internetu již v květnu 2005. Nová pravidla nabývají oficiálně účinnosti 1. srpna 2005, budou však použita již při všech akcích EHF a IHF (kvalifikačních turnajích a juniorských šampionátech) počínaje červencem 2005.

Pravidla 2005 nepřinášejí mnoho změn - 16 podstatných je uvedeno níže. Zahrnují několik novinek a také většinu doplnění a vysvětlivek, které IHF distribuovala v letech 2002 až 2004 v dopisech ("Clarification Letters") národním federacím. Některá pravidla byla přeformulována nebo byla upravena jejich struktura - tyto drobné textové změny většinou nejsou v tomto přehledu zmíněny.

Kompletní znění pravidel házené IHF 2005 bude zanedlouho k dispozici na internetových stránkách ČSH a v tištěné verzi.


1. Je-li nařízen na konci poločasu (také na konci obou poločasů případného prodloužení) utkání volný hod, který musí být proveden po uplynutí hrací doby, není dovoleno žádné střídání hráčů s výjimkou jednoho hráče střílejícího družstva. Navíc všichni spoluhráči střílejícího hráče musí zaujmout postavení ve vzdálenosti nejméně 3 metrů od rozehrávajícího hráče.

Účelem této změny je zrychlit provedení těchto volných hodů a vyhnout se nepřehledným situacím s "chumlem" všech útočníků, kteří kamuflují, kdo bude střílet na branku.
Stejně jako dříve mohou jen obránci být mezi brankovištěm a čarou volného hodu, samozřejmě i oni musí dodržovat vzdálenost 3 metrů od střelce.
Porušení zákazu střídání bude trestáno jako chyba při střídání.

2. Podle nových pravidel vydaných světovou federací IHF již při nařízení 7-m hodu rozhodčí nemusí přerušovat hrací dobu a dávat time-out.
Nicméně evropská federace EHF rozhodla, že v soutěžích EHF národních i klubových družstev všech věkových kategorií (ME, evropské poháry) bude nadále uplatněn dosavadní výklad jako podle minulých pravidel, tedy time-out bude povinný při každém 7-m hodu.
Národní federace včetně ČSH se mohou rozhodnout, ke kterému výkladu se v tomto bodě pravidel připojí. KR ČSH podpořila variantu podle nových pravidel IHF s následujícím výkladem:

Při nařízení 7-m hodu nemá rozhodčí povinnost přerušit hrací dobu; rozhodčí by však většinou měli time-out nařídit kromě případů, kdy je vývoj utkání velmi jednoznačný ve prospěch jednoho z družstev nebo pokud je utkání již jasně rozhodnuto. Rozhodčí musí vždy dát time-out, pokud vzniká podstatné zdržení při provedení 7-m hodu (například při střídání střelce nebo brankáře), které by mohlo způsobit jednomu z družstev nevýhodu.
Povinnost nebo možnost nařizování time-outu při 7-m hodech lze rovněž upravit rozpisem příslušných soutěží nebo turnajů.

3. Po vstupu útočníka do brankoviště (případně doteku míče v brankovišti) bude nyní hra znovu zahájena hodem brankáře (vyhazováním), to znamená, že brankář může tento hod provést ze kteréhokoli místa uvnitř brankoviště.

Družstvo, které neporušilo pravidla, získává větší flexibilitu při rozehrání po přešlapu útočícího hráče. Hod brankáře (vyhazování) musí být vždy proveden z brankoviště, i když míč po přešlapu zůstal v hracím poli. Rozhodčí by pro jednoznačnost měli ukázat signalizační znak č.8.
Český překlad nově označuje bývalé "vyhazování" jako "hod brankáře" s cílem větší srozumitelnosti pravidel pro házenkářskou veřejnost.

4. Jestliže časoměřič nebo delegát utkání zapíská - typicky kvůli požadavku na time-out družstva nebo pro chybu při střídání - musí být časomíra zastavena ihned, bez čekání na signál nebo potvrzení od rozhodčích.

Jde o další opatření pro jednoznačné určení okamžiku přerušení hry v případě, kdy rozhodčí neslyšeli či nezpozorovali signalizaci od stolku. Žádná akce na hřišti po signálu od stolku a po zastavení časomíry již není platná, pouze případně udělené osobní tresty samozřejmě platí. Časoměřič a delegát jsou povinni použít veškeré možné prostředky pro upozornění rozhodčích na přerušení hry, a následně pomoci rozhodčím při určení konkrétní situace na hrací ploše v okamžiku zapískání.

5. Pokud se míč dotkne stropu nebo objektů připevněných nad hrací plochou, hra bude znovu zahájena vhazováním pro družstvo, jehož hráči se míče nedotkli jako poslední. Vhazovat se bude z postranní čáry z místa nejbližšího k bodu, kde se míč stropu (či předmětů nad plochou) dotkl.

Vhazování je zcela adekvátní důvodu přerušení hry a neumožňuje vznik jakékoli neoprávněné poziční výhody (oproti dosud možnému volnému hodu např. z 9m čáry).

6. Všichni hráči jednoho družstva, kteří budou nasazeni během utkání jako brankáři, musí mít oblečení stejné barvy.

Nemůže tedy jeden brankář mít dres či tepláky jiné barvy než ostatní brankáři, kteří za družstvo během utkání nastoupí na hrací plochu.

7. Maximální počet hráčů družstva se zvyšuje ze 12 na 14.

Pravidla pouze potvrzují změnu již v minulých letech široce akceptovanou v národních i mezinárodních soutěžích.
 
8. Při vstupu neoprávněného hráče nebo funkcionáře družstva na hrací plochu bude progresivně potrestán odpovědný vedoucí družstva podobně, jako kdyby se dopustil nesportovního chování.

Neoprávněný hráč, t.j. hráč, který není uveden v zápise, nebo který nebyl přítomen na hřišti při zahájení utkání a nedostal následně svolení ke vstupu, musel být dosud při vstupu na hrací plochu diskvalifikován. To byl často nepřiměřený trest za administrativní chybu někoho jiného. Nyní dostane trest osoba, která by skutečně měla za přítomnost pouze oprávněných hráčů a funkcionářů odpovídat, zatímco samotný hráč trestán nebude. Pravidlo se uplatní i v případě, že odpovědný funkcionář družstva nezajistí, aby se v prostoru pro střídání nacházeli jen oprávnění hráči a funkcionáři.

9. Do pravidel bylo doplněno vysvětlení zdůrazňující, že i poměrně drobný zákrok s malým ovlivněním těla soupeře může být velmi nebezpečný, jestliže přijde v okamžiku, kdy jej bezbranný faulovaný hráč nečeká a nemůže přiměřeně reagovat.

Statistika vykazuje zvyšující se počet zranění způsobených relativně drobnými fauly, kdy soupeř (ve výskoku, v protiútoku) nemůže akci předvídat a přiměřeně se bránit.
Rozhodčí jsou povinni při takových nebezpečných faulech viníka diskvalifikovat.

10. Vyloučení na 2 minuty (a případně také vyloučení do konce utkání) může být nyní uděleno také za přestupky během přestávky (v poločase, před nebo mezi částmi prodloužení). Upraveno bylo také trestání přestupků při proceduře pro rozhodnutí utkání - střelbě 7-m hodů, kdy lze uplatnit pouze napomínání a diskvalifikaci.

Přestávka se tedy nově  nijak neliší od hrací doby, pokud jde o možnosti potrestání za porušení pravidel. I o přestávce tak mohou hráči a funkcionáři být potrestáni napomenutím, vyloučením, diskvalifikací (spojenou s vyloučením na 2 minuty) a případně vyloučením do konce utkání.

11. Diskvalifikace za nevybíravé a úmyslné fauly během poslední minuty utkání, kdy se útočící družstvo snaží všemi silami a prostředky vypracovat si vyloženou brankovou příležitost nebo alespoň výhodnou pozici pro vstřelení rozhodujícího gólu (vítězného, vyrovnávacího, nebo pro dosažení potřebného rozdílu skóre), musí být rozhodčími popsána v zápise o utkání.

Unfair, cynické a hrubé zákroky v závěru utkání s cílem zastavit útok soupeře, získat čas a  zvítězit za každou cenu mohou být nyní potrestány rozhodnutím řídících orgánů soutěže (zastavení činnosti atp.) i v případě, kdy jinak správně udělená diskvalifikace již nemá na samotné utkání žádný vliv. Konkrétní postup v ČSH bude stanoven rozpisem soutěže.

12. Hráči mohou mít na těle i viditelný piercing, avšak pouze v případě, že bude zcela a bezpečně přelepen stejným způsobem, jako plochý prsten nebo malé náušnice.

Pravidla řeší použití předmětů, které by mohly ohrozit ostatní hráče, tedy nikoliv např. piercing v ústech nebo pod oblečením. Viditelný piercing bez přelepení je naprosto nepřípustný.

13. Nová pravidla již neznají funkci kapitána družstva. Losování se účastní odpovědný funkcionář družstva, případně jej zastoupí některý hráč či jiný funkcionář.

Není již potřeba kapitánská páska, případné určení kapitána je jen vnitřní věcí družstva.

14. Nově je v pravidlech výslovně uvedeno, že opakované zdržování při provádění výhozu, volného hodu, vhazování nebo hodu brankáře (vyhazování) bude také posuzováno jako pasivní hra.

15. Rozhodčí mohou potrestat i během utkání nesportovní nebo hrubé nesportovní chování, ke kterému sice došlo před utkáním, ale teprve po zahájení utkání se zjistilo, že osoba, která se provinila, nastoupila do utkání jako hráč nebo funkcionář družstva.

16. V pravidlech o prostoru pro střídání je nově vysvětleno, že hráči a funkcionáři družstev se nemohou vyvázat z dosahu pravomoci rozhodčích tím, že opustí své řádné místo v prostoru pro střídání; navíc je zdůrazněno, že funkcionář družstva ztrácí své oprávnění vést a řídit družstvo, jakmile opustí prostor pro střídání a přemístí se na jiné místo.


zdroj - www.chf.cz - 22.06.2005


[Akt. známka: 2,60 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5

Autor: Luděk | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Tento web byl vytvořen díky redakčnímu systému phpRS, Layout je upravený Beach. Logo vytvořil Doktor